Våre tjenester

apoteketse

Prosjektledelse
Organisering og styring av prosjekter, fremdriftstyring, etablering av systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll.

 

Prosjekteringsledelse
Lede og koordinere arkitekter og rådgivende ingeniører i prosjekteringsfasen. Styring av fremdrift, økonomi og kvalitet i prosjekteringens ulike faser.

 

Byggeledelse
Ivareta byggherrens forpliktelser under gjennomføringsfasen av prosjektet. Byggeleder kontrollerer og styrer fremdrift, økonomi og kvalitet. Oppfølging av byggherrens forpliktelser iht lover og forskrifter. Oppfølging av SHA-rutiner og -system.

 

Byggherreombud

 

Prosjekt- og eiendomsutvikling
Utredning av prosjekter i tidlig fase, analyse og oppfølgning til ferdig bygg. Ved å være med fra start kan vi optimalisere prosjektet etter byggherrens mål. 

 

Generell byggfaglig rådgivning  

 

Uavhengig kontroll
Uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet, både for prosjektering og utførelse.

 

Olaussen rådgivende ingeniørkontor AS er tilsluttet RIF – foreningen for rådgivere.

Firmaets kvalitetssystem er bygget opp rundt RIF’s norm for kvalitetssikring av byggeprosjekter.

Vi har sentral godkjenning innen følgende områder:

  • Søker, TKL3
  • Overordnet ansvar for prosjektering, TKL3
  • Overordnet ansvar for utførelse, TKL3
  • Overordnet ansvar for kontroll, TKL3
  • Kontroll av våtrom, TKL1
  • Kontroll av lufttetthet, TKL1
  • Kontroll av bygningsfysikk, TKL2
  • Kontroll av konstruksjonssikkerhet, TKL3
  • Kontroll av brannsikkerhet, TKL2

Godkjenningsdokumenter:
Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan og bygningsloven.