SNN Bakkenteigen 2

apoteketse.com

61

Studenboliger Bakkenteigen, Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge

Sted: Bakkenteigen, Horten
Byggherre: Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge
Byggherreombud: Olaussen rådg ingeniørkontor AS
Arkitekt: Aursand og Spangen AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: Moelven Byggmodul AS
Byggeår: 2013