Samarbeid

www.apoteketse.com

Olaussen rådgivende ingeniørkontor AS har inngått en avtale om samarbeid med Project Invest AS. Avtalen innebærer at Project Invest AS og
Olaussen rådgivende ingeniørkontor AS skal bistå hverandre med utfyllende kompetanse og kapasitet ved store oppdragsmengder.
Project Invest AS forretningsområde er prosjekt- og investeringsanalyser.
Bak selskapet står:
Dr ing Kjetil Emhjellen epost: kjetil.emhjellen@projectinvest.no