PostNord Langhus

www.apoteketse.com

Sted: Langhus
Byggherre: PostNord
Byggherreombud: Olaussen rådgivende ingeniørkontor
Arkitekt: YSA Design
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: A Bygg Entreprenør
Kontraktssum: Cirka 100 millioner
Byggeår: 2019 – 2020

Beskrivelse:
Utvidelse av terminal med 10 000 m2 areal for logistikk og noe kontor. Bygget er oppført med stål og prefabrikerte betongelementer. Olaussen har bidratt med beskrivelse av prosjektet, anbudskonkurranse og oppfølgning i byggeperioden.