Økernveien 11-13

apoteketse

Økernveien 11-13

Økernveien 11-13

Sted: Tøyen, Oslo kommune
Byggherre: Aksum Eiendomsinvest KS
Byggherreombud: Arne Olaussen
Entrepriseform: Samarbeidsentreprise
Totalentreprenør: BundeBygg AS
Kontraktssum: 25 mill.
Byggeår: 2014

Beskrivelse:

Økernveien 11-13 er et kontorbygg oppført i 1981 på totalt 12568 m2 fordelt på en høyblokk, et midtbygg og en lavblokk.
Lavblokk har 7 plan inkludert underetasje, mens mellombygg har 5 plan inkludert kjeller og underetasje, mens høyblokk har 12 plan inkludert underetasje og kjeller.
Prosjektet omfatter rehabilitere ca 4500 m2 eksisterende bygningsmasse, hovedsakelig lavblokk, samt foreta mindre arbeider på eksisterende kontorbygg i mellombygg og høyblokk.

Politiets utlendingsenhet, PU, er leietagere av bygget, som skal tas i bruk fra 01.12.2014. Olaussen rådgivende ingeniørkontor fungerer som både eiere og brukere av byggets representant i samarbeidet med totalentreprenør, og sørger for at bygget får de funksjoner bruker trenger.

I tillegg til rehabilitering av innvendig lokaler, omfatter prosjektet og opparbeidelse av utomhusarealer.