apoteketse.com

RÅDGIVERE BYGGELEDELSE

til oppfølging av prosjekter og administrasjon av byggeplass.

Kvalifikasjoner:
Sivilingeniør, ingeniør eller mester med tilleggsutdannelse / relevant praksis.
Byggeplasserfaring og/eller prosjekteringserfaring.
Samarbeids- og gjennomføringsevne.
Tverrfaglig kompetanse og forståelse.
Kunnskaper om relevant EDB-verktøy.

Oppgaver:
Framdriftsplanlegging og kontroll.
Kvalitetskontroll.
Entrepriseadministrasjon.
Økonomioppfølging og kontroll.