Damveien

www.apoteketse.com

Damveien 44,  3 kjedet eneboliger på Nøtterøy

Damveien 44, 3 kjedet eneboliger på Nøtterøy

Sted: Damveien 44, Nøtterøy
Byggherre: Zeiner Bolig AS
Byggherreombud: Olaussen rådg ingeniørkontor AS
Arkitekt: KB Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggentreprenør: Lillesandhus AS Tønsberg
Byggeår: 2016