www.apoteketse.com

Olaussen rådgivende ingeniørkontor AS er et rådgiverfirma innen bygg og eiendom og yter tjenester innen følgende fagområder: 

  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggherreombud
  • BREEAM in-Use sertifisering
  • Prosjekt- og eiendomsutvikling
  • Analyse prosjektgjennomføring
  • SHA/HMS-rådgiver
  • Generell byggfaglig rådgivning
  • Uavhengig kontroll UK