Våre tjenester

apoteketse

Prosjektledelse
Organisering og styring av prosjekter, fremdriftstyring, etablering av systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll.

Prosjekteringsledelse
Lede og koordinere arkitekter og rådgivende ingeniører i prosjekteringsfasen. Styring av fremdrift, økonomi og kvalitet i prosjekteringens ulike faser.

Byggeledelse
Ivareta byggherrens forpliktelser under gjennomføringsfasen av prosjektet. Byggeleder kontrollerer og styrer fremdrift, økonomi og kvalitet. Oppfølging av byggherrens forpliktelser iht lover og forskrifter. Oppfølging av SHA-rutiner og -system.

Byggherreombud

Prosjekt- og eiendomsutvikling

Generell byggfaglig rådgivning

Uavhengig kontroll

 

Olaussen rådgivende ingeniørkontor AS er tilsluttet RIF – foreningen for rådgivere.

Firmaets kvalitetssystem er bygget opp rundt RIF’s norm for kvalitetssikring av byggeprosjekter.

Vi har sentral godkjenning innen følgende områder:

  • Søker, TKL3
  • Overordnet ansvar for prosjektering, TKL3
  • Overordnet ansvar for utførelse, TKL3
  • Overordnet ansvar for kontroll, TKL3
  • Kontroll av våtrom, TKL1
  • Kontroll av lufttetthet, TKL1
  • Kontroll av bygningsfysikk, TKL2
  • Kontroll av konstruksjonssikkerhet, TKL3
  • Kontroll av brannsikkerhet, TKL2

Godkjenningsdokumenter:
Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan og bygningsloven.